पर्वट्‍वा चहुरटा कि ओल्हाइटा थारु गितसंगित?

काठमाडौ भृकुटीमण्डपम चिया पिना व्याला म्वार मन मिल्ना संघरिया बटोइल, “मै लगभग थारु गितसंगित, भिडियोके क्षेत्रम काम कर्ना सक्कु च्यानल, संस्था, व्यक्तिह फलो कर्ठु। हप्ताम लगभग तीन या चार ठो नोटिफिकेसन अइठा, भिडियो कि त अडियो अपलोड हुइलक खवर लेक। मै खोल्क हेर्ठु। तर काजे काजे प्राय गित ओ भिडियो म्वार मन नै छुवठ।” एक सुरुक्का गफम जुराइल चिया सुर्कटी फेर ठप्ठ,“महि हमार गितसंगित भिडियो प्रती लगाव नै रलक नै हो। तर मै बुझ नि सेक्टु कि का चिजके कमिले म्वार मन नि छुवट?”
सुन्लक रहुँ हरेक काम या बाटक गोँरी चिया पिना व्याला सुरु हुइठा। चियक बाहानामा निक्रल यी बाटले महि गहिँरक स्वाँच पठैलक बाट फुरहन्ने हो।

सामान्य अर्थम गित कहबेर मानव स्वरसे गाजैना संगितक समायोजन कैक बुझ सेक्जैठा। यिहिम गितसंगितक प्रकार ओ प्रस्तुती ड्वासर बाट हो।

संख्यात्मक रुपम बहर्टिरलक गितसंगित रिलिज हुइना काम अप्न स्वयं मे बहुट खुसिक बाट हो। एक हिसाबले कहबेर आब थारु भाषी गितसंगित पर्वट्वक मठ्वा पुग पुग बा तर संगसंगे गुणस्तर फे बोक्ल मठ्वा चहुर्टा कि बिन बोक्ल? कौनो फे चिजक पहिचान कलक वाकर गुणस्तरियता हो। मठ्वा चहुर्ना नाउँम ओल्हाइटा पो कि?

आबक व्यालम ढेर जसिन श्रोता ओ दर्शक थारु गितसंगित ओ भिडियोसे चित्त नि बुझैलक बाट यहोँर कहोँर गाइँगुइँ सुनजैठा । याकर पाछक जड बाट का हो ट? सब्से पैल्ह सक्कु थारु गितसंगित सर्जक ओ थारु गितसंगित प्रेमी यी बाटम ख्याल बैठ पर्ना जरुरी बा। बाट भर साँस्कृतिक क्रान्ति तर अभ्यास भर गैर–साँस्कृतिक हुइटि गैलक बाट सत्य हो।

गितम सबसे पैल्ह अर्ठ ढर्ना कलक सब्डा हो। वाकर पाछ लय ओ संगित। लय रचना होसेक्लसे गायक क गायकी हेर्क गित गाए लगैना पाछक बाट हो। थारु गितसंगित दर्शकनके नजरम कमसल बन्टी गैलक कुछ कारण असिन बा।
सब्डा
कोइ कठैँ टुहिन आइटम बम,
कोइ कठैँ टुहिन हे माल

यी गितक कसिन अर्ठ्यैना? माल कना सब्डा सामाजिक रुपम पाच्य सब्डा ने हो। नारी अस्मिता, सम्मानम गहिर च्वाट लगैना यि सब्डा गितम समाबेस कसिक हुइल? गित हिट बनैना स्टन्ट केल हो कना सहजिलक बुझ्जैठा।

यी गित उदाहरण केल हो। असिन बहुट श्रष्टा थारु गितसंगितह आघ बर्हाइकलाग कर्लक मेहनट बहुट सम्मानयोग्य बा तर यिहाँ बाट बा सब्ड रचनाके। असिन गितले सामाजिक चेतनाक रुपम का सन्देश प्रवाह करटा? कोइन के सम्मानमे आँच पुग्ना मेरिक सब्ड रचना कर्ना काम गलत ठहराजैठा। पैसक बलम जसिन फे सब्डा रहल गित रेकर्ड कर्ना कामह गैर जिम्मेवारपन ओ नैतिकताहिनके ल्यावा लगाइ सेक्जैठा।
भद्दा सब्डा जम्मा कर्ना ओ उही गितक नाउँ डेना शैली बहुट थारु गितम प्रचलन या कहि फेसनक रुपम आइल देखपर्टा। गितक बिषयम सब्डा म सब्से भारी शक्ति रठा कैक आम्हिसम्म सब्डा रचना कर्ना सर्जक सजक नै रलक अवस्था बा। श्रोताक बौद्धिक स्तर ह खेलाची कर्टि सब्डा रचना कर्ना काम बहुट आपत्तिजनक बा। असिन व्याला गैरसामाजिक सव्डाम कैँची चलैना के? राष्ट्रीय थारु कलाकार मन्च असिन व्यालम अग्रणी भुमिका ख्यालक पर्ना जरुरी डेखपर्ठा।

यहि विषयम साह्ट्यिकार छविलाल कोपिला फे फेसबुकम शब्द बलात्कार शिर्षकम स्ट्याटस लिख्ठ,’ “छल्छल्हि’ थारू भाषाको शब्द हो । जुन शब्दको भाव हो नैतिकपतन भएकी महिला, बेश्या आचरयाकी महिला । तर शब्दको भाव गाम्भिर्यता ख्यालै नगरी केही गीतहरूमा यी र यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन् थारू गीतकारहरू । कहिलेकाँही त सुन्दा पनि लाज लाग्छ। यस्तो देख्दा, सुन्दा पनि महिलाहरू चुप, हामी त झन चुप ।”

थारु गितसंगितक श्रोता आब विश्व समुदायके गितसंगितम आनन्द लेटि बाट। बिदेशी गितक एक एक शब्डा बिट्खोर बिट्खोर ढ्यान डेख ओनाइट। असिन व्यालम आपन मौलिकटा, भाषिक ओ साँस्कृतिक पहिचान ब्वाकल गितम साब्डिक दम नि पैलसे श्रोतनक मन निरास ओ विभाजित हुइना स्वभाबिक हो। श्रोता असिन शब्द खोज्ठ आझकाल कि जौन सब्डा सुनके अप्ने स्वयम् उ गितसे जोर्जाइँट। तर यिहा असिन अवस्था बा, गित कौनो दुर देशक बट्कोही सुनाइटा, श्रोता ओ दर्शक भक्भेल्ल्वा अस चामचुम बाढ्य होक सुनटा। साब्डिक कनेक्टिभिटी नै हो।

हिन्दी, भोजपुरी गितसे प्रभावित होक जसिक सब्डा रचना कैजैटि बा, यी प्रभावित हुइना चिजह गलत नै कह सेक्जाइ तर थारु निमाङ सब्डा रटिरटी अनावश्यक ओ नि सुहैना किसिमले हुबहु हिन्दी ओ भोजपुरी सब्डा साभार कर्ना गलत बाट हो। राइम, रिदम,टोन, टेक्सचर मिलैना बाहानामा आपन शब्डा बिस्राक ड्वासर जहनक सब्डहोँर टेँर्कना बानी कहाँसम्मक जायज बा?

धेर जसिन गितके सब्डा सुनबेर भावबिहिन लागठ। गितके संख्या बाहार्टा लेकिन सब्डाके गहिराइ कहाँ हेरैटी जाइटा? जाँर, डारु ओ जवानिम आधासे धेर गित बन्टी आइटा। का थारु समुदायके पहिचान यिह हो? समुदाय, समाजक प्रतिबिम्ब कहाँ बा गितसंगितम? कि समुदाय जाँर,डारु ओ जवानिम मस्त बा? बर्षौँसे डवावा पैलक बारेम बिद्रोह, संस्कार, रितिरिवाजक बाट, सामाजिक मूल्य मान्यता, सहयोगी भावना, हमार वर्तमान अवस्था काजे नि आइ स्याकठो? सब्डा रचना कर्ना सर्जकहुँक्र यी चिजमे ढ्यान डिह पर्ना जरुरी डेखपर्ठा।

लय ओ संगित
यी जमाना डिजे के हो ट? ओसिन हो ट आम्ही फे नारायण गोपाल, झलकमान गन्दर्भ, जीवन शर्माक गित काजे श्रोताहुँक्र सुन्क आनन्द लेटिबाट? ९५% थारु गित आझकाल डिजे सङ कैक आइठ बजारम। बास ओ ट्याम्को बह्रैटिकि गित सुघर बन्जैठा कना मानसिकटा हो ट? याकर पाछक कारण का हो? पक्कफे राटाराट चर्चा ओ हाइलाइट।

आझ अपलोड कर्लसे २४ घन्टा भिट्टर आपन गित बाँकी सक्कु जहनके भिउज रेकर्ड नाहाङ्क आघ जाए ओ हाली से हाली स्टेटस लिख पाजाए। सक्कुनके सोँचम हाली से हाली सेलेब्रिटि बन्ना हतार बा यहाँ। असिन डेखपरटा कि गुणस्तरीयता, धैर्यता ओ मेहनतक बाट सम्भवतः कौनो फे थारु संगितसाधक हुँकन पटा जो नै हुइटिन, पटा रलसेफे मस्तिष्कम छिरट नै हुइन्। बिडम्बना हो यी।

कालजयी गितक लय ओ संगित काजे बन नि स्याकठो? सुन्टिकी मुहम झुल्ना खालक लय ओ संगित काजे कम्पोज नि हुइठो? ड्वासर जहन प्रेरणा डेना मेरिक गित काजे बन नि स्याकठो? याकर एक्कठो उत्तर बा, हतारपन ओ हिट हुइना लालच।

रेडियो हेड, द बिच व्यायज ,बोहेम्यान र्याप्सोडी जसिन रक ब्यान्ड के गित आझ फे श्रोता खोजखोजके काजे सुन्ठ त? काजेकी यि ब्यान्डके गितमे, प्रेरणा बा, बिद्रोह बा, प्रेम बा, समाजक उचनिचके बारेम आवाज बा, भावना बा। थारु गित सिरिफ सालिभाटु, ड्वासर जहनके जन्नी मन पर्लक बाट, डारु ओ जवानिम फसल बा जौन न प्रेरणा देहठ , न सकारात्मक डगर डेखाइठ।

भिडियो
गित जसिन रह, वाकर ५०% जस ओ अपजस उ गितके भिडियोक जिम्मा रठिस। ओस्ट फे, बिदेशी भिडियोम बान परल दर्शक हुँकनक चित्त त बुझाइ नै सेक्ल हो थारु गितक भिडियो, उह फे नेपाली सिनेजगत से टौल बेर कुछ सन्टुस्टी जरुर बा। लेकिन एक प्रमुख समस्या बिलगठ कि, गित एक पान्जर भिडियो एक पान्जर। कौनो कौनो भिडियोमे संस्कृतिके नाउँम गलत सुचना सम्प्रेषण करल फे डेख्जैठा । मोडर्नाइजेसन ओ फ्युजनक बाहनामे बहुट गितम संस्कृती मुवल प्रस्ट देख्पर्ठा। पुरान गरगहना, भेषभुषाके जिम्मा जम्म जन्नी बगाल केल निरन्तरता डेहल डेखपर्ठा, ठारु मनै भर आधुनिक लगाम म पूरा भिडियो ओराजाइठ। क्यामरक फ्रेम केल घोटैैल ओ आकर्षक बनाइकलाग असिन काम कर्जेठा कलसे संस्कृतिक बँच्ना ढौ बा।

प्रबिधिके नाउँम हर भिडियोम ड्रोन उरैना फेसन बनगैल बा। कसिन दृश्यम कसिन सट लेना? कौन सटके अर्ठ का बोलठ? सिन ट्रान्जिसन कसिक कैलसे अर्ठपुर्ण रहठ? यी प्राबिधिक ज्ञानके अभाव बहुट भिडियोमे डेखापरठ।

कलर करेक्सन ओ कलर ग्रेडिङ क खास भिन्नटा का हो? अज्रार दृश्य ओ अन्धार दृश्य का का बोलठ? यी बिबिध पाटोके कम्जोरी ट पलि बा। भिडियो निर्माणम लागल निकाय कलाकारहुँक्र व्याला व्याला आपन कला निखारक लाग डिरेक्सन वर्कशप, एक्टिङ् वर्कशप, निरन्तर सामुहिक बहस जसिन कार्यम सहभागि हइ नि सेक्क असिन समस्या अइलक हो।

बजार ओ पहिचान
बजारम कसिन गित ओ भिडियोके माग बा कैक सायद कमै सर्जक अध्यन करठुँही। फलानो किसिमके गित दर्शक श्रोता मन नै परैठ कैक उ प्याटर्नके गित गाए छोर्डेना? दर्शक कौन सर्जक ओ गायकह कसिन मेरिक गितम ड्याख ओ सुन चाहट याकर अध्यन बिना राटाराट हिट हुइकलाग शास्त्रीय संगितम प्रखर रहल आवाज लेक जबर्जस्ती र्याप, पप गित गाक कै डिन सम्म चली? बजार का माङटा ओ मै आपन छुट्टबिधागत प्याटर्न स्थापित करम कैक जब सम्म सर्जक नै लगहिँ सम्भवतः आबक दुई दसक अस्टहक थारु गित ओ भिडियो, बिना स्वाडक ओ बिना पहिचानक पर्वट्वा ओल्हैटी जाइ। वाकर पाछ खेल्डैन बेल्डैन कह असक ओराजाइ थारु गित गैना अभ्यास।

थारु गित ग्लोबलाइजेसनक डगर नै पक्र सेक्ना फे एक्ठो बहुट महत्वपुर्ण पाटो हो। हम्र एकठो साँक्किर घ्यारा भिट्टर अप्नह गित गैठी, अप्नह हेर्ठी ओ अप्नह म सिमित होजैठी। भाषिक, संगितिक फ्युजन, गैर थारु समुदायक कलाकर्मी उपस्थित रहल प्रोजेक्टम मिल नि सेक्ना, आपन बाट खुल्क ढर नि सेक्ना जसिन बिबिध पक्षले हमन कुँवक मेघी असक बनैल बा।

निक्कर्ष
दुई घन्टा लगाक सब्ड रचना कर्ना, ड्वासर डिन लय बनैना, ट्यासर डिन संगित कम्पोज कर्ना, चौठो डिन गित रेकर्ड होजैना ओ १०औं डिन सम्म भिडियो निर्माण होक रिलिज होजैना मेरिक जौन गुणस्तरहिन प्रतिस्पर्धा ओ हतार बा , यिहिसे डुर नै रहट सम्म थारु गितसंगित क्षेत्र आघ बह्र सेक्ना अवस्था नै हो। मेहनतक ड्वासर नाउँक रुपम लेजैना कला क्षेत्रम अत्रा हतार कर पर्ना जरुरी का बा? आझ गित निकारकलाग अट्रा सा सा छुटटा, काल काहाँ जैना योजना बा जे?

दर्शक ओ श्रोता लोगनके मनम फलानो सर्जकके गित ओ भिडियो कैह्या आइ कैक खुल्दुली चल ना चल तर यिहाँ सर्जक लोगनके मनम जबर्जस्ती मेहनत बेगरक गित सुन ओ भिडियो ह्यार बाढ्य बनाइकलाग होडबाजी बा। कुछ रचनाकारक चिनजानक भिउज, कुछ गायक, कुछ भिडियोम खेलल कलाकारक कचिनजानक भिउज ओ बाँकी फुटकर दर्शकनक भिउज कै डिन सम्म बाह्री? यी चिजले कलाकार ओ सर्जक हुँकन डिप्रेसनम लैजैना बाहेक ड्वार काम नै करठ। सकारात्मक उर्जा पाइकलाग समय लेक आपन कर्म म बक्ला चिरैँया हस ढ्यान डेह पर्ना समय आइल बा।

आपन पहिचान ह अन्तरास्ट्रिय जगतम पुगैना चुनौती फे आबक कलाकार ,सर्जक हुँकनक जिम्माम हुइलक ओर्सेफे यी मेहनट जरुरी देखपरठ। राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय भुगोलम हमार भाषा,संस्कृती ओ सन्देश नै पठाइटसम्म समुदायके स्तर सुढार हुइना असम्भव बा। यी स्तरोन्नतीके लाग गितसंगित, कलाक्षेत्रके बर्वार हाँठ बा।

लेखक रंगकर्मी हुइट।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *