रेशम चौधरीको कविता- बाबु नविना !

रेशम चौधरी

ना देख्नु, ना द्‍याखपैम
तभुफे सदा रहि सम्झना
सक्कुनके मानसपटलमे अइटिरहबो
थारुनके विराङगना, बाबु नविना, बाबु नविना

टुँ मुना कौनो संजोग नैरह
टुँहिन लैजैन बौखा, बहिया, भुँइचाल नैरह
दोष एक्कठो हो बाबु टुँहार
अँग्नम खेल्ना भटिज्वा भटिज्यन गिडार नालैजाइट्
बारी हेर्ना बाज्या बुडिन हाँथी गैँडा नामारडिहट्
काठी कर्ना काकी हुँकन बाघ भल्वा ना नलिडिहट्
एक्कदिन पहिल ट हो
खेट्‍वम काम करतिकरति बघ्वा टुँहार भौजिह खाडिहल्
भौजिक वियोगम सारा गाउँक मनै सर्कम अइलो
नारा लगैलो, जिन्दावाद, मुर्दावाद कलो
ना नेतन गर्यइलो, ना सरकारह गर्यइलो
ना देश मँगलो, ना प्रदेश मँग्लो
केवल सरकारसे,
बन्वक किनारम बैठना नागरिकन्के आवाज सुन्देउ कलो
अत्रह हो टुँहार दोष बाबु
यिहाँ ट मनै बन्क जिय पाइपरल केल कह परट्
गोली चल्जाइठ

हाँ टुँहार दोष अत्रह हो बाबु,
नारा लगैना भिड्म औरजहनसे टुँहार बोली टौगर रह
उह टौगर बोली सुन्क
टुँहार उप्पर गोली चलल् बाबु,
तभ्भुफे भलभल रगत बहटी
गोली लागन् छात्ति पकरक् टुँ चिच्यइलो
नागरिक उन्मुक्ति- जिन्दावाद
हमार ज्यानके- सुरक्षा डेउ
हमार पीडा- सुन सरकार
गासबासके- ज्ञारेन्टी कर

बाबु नविना
मै चाहकफे टुँहिन भ्याँट नैपैम्
सँगसँग नारा लगाय नैपैम
ढक्यम भोट डार जाइ बाबु कह नैपैम

तर बाबु, टुँहार डाडु जेलम रलसेफे आमहिन् जिट्टी बा
टुँ सहीद हुइल सुन्क, मै फे जेलम खटलपाट लिहलबाँटु बाबु
टुँ जहाँ रलसेफे, जहोँर रलसेफे
म्वार होरसे चीर शान्तिके कामना
टुँहार हरेक सपना पूरा कर्ना
संकल्प लिहलबाटुँ नविना
गुरबाबा, म्वार खटलपाटके संकल्प जरुर बुझहिँ
टुँहार सपना घोरा, मैँया, पूर्वी, धमरज्वा, जरुर पूरा करहिँ
यिह भुंखन लेटी टौलैटी रठुँ
टुँहार यादम् रातदिन मन डोलैटी रठुँ
सड्ड सड्ड भुंखन लग्टि रहठ्
ना देख्नु, ना द्‍याख पैम
तभुफे रहि सदा सम्झना
सक्कुनके मानसपटलमे अइटिरहहो
थारुनके विराङगाना, बाबु नविना, बाबु नविना

टुँहार डाडु रेशम
डिल्ली बजार, जेल, काठमाडौं 

प्रहरीको गोलीबाट मारिएकी नविना चौधरीको बुबा-आमासँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *