नेपालमा समावेशिता र थारु समुदाय

थारु आयोगको लागि डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरीले प्रस्तुत गरेको नेपालमा समावेशिता तथा थारु समुदाय विषयक स्लाइडशो हेर्नुस्।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *