सौरहामा थारु नृत्य

चितवनको सौरहामा नृत्य गर्दै थारु युवाती। थारु साँस्कृतिको लागि सौरहा प्रख्यात मानिन्छ।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *