निशा चौधरी-

चारुओर खुसीयाली छँइटी आइल लौव वर्ष

जोश, जाँगर लेक लौव आघ बह्री आब हम्र

विहानीक ओजरार केर्नी बन्के, आइल बसन्तके बहार लेक

चम्पन मन बनाई आपन दुःख सक्कु विस्राक

रङ्गी विरङ्गी बगियमन फुला चुस्टी अइल भौंरा

कोइलरीयक कुहु कुहु बोली सुन्क, मैयक मिठ गीत गैल जोहर्‍या

सिर्र सिर्र बहटी रहना बयाल के सँग बही हम्र

अन्ढरिया रात हसक जिन्गी हन ओजरिया रातमा मिलाई हम्र

नयाँगाउँ–४, बर्गदही, बर्दिया
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *